Main Menu
Search Site

powered by FreeFind
Channelen Les #11 Met het denken samenwerken
Channelen – Les #11 – Met het denken samenwerken
Door Peter Farley www.4truthseekers.org

Merk op dat de sleutel met het denken samenwerken is, en niet tegen. Het denken niet bevechten, het denken niet kwellen of anderzijds tegenwerken, maar er MEE werken.

Hier is een hint, speciaal voor vrouwen. Als je het denken wilt temmen of het op zijn plek wil zetten behandel het dan als de man die het is. Geeft je dat wat ideeën? Streel zijn ego om het te laten denken dat het in controle is terwijl je langzaam maar zeker die controle beetje bij beetje transformeert en verplaatst met en naar de spirit en de gidsbegeleiding. Op het moment dat het realiseert wat er is gebeurd zullen de spirit en de gids begeleiding in controle zijn en ben je half op weg om in harmonie te kunnen samenwerken met het hart, het denken, en de spirit.

Als je een vrouw bent die haar hele leven al tegen mannen aan het vechten is, beargumenterend en een beetje plagend, dan is dat waar je een fout hebt gemaakt ook wat betreft het denken en de mannelijke kant op zijn juiste plaats zetten. Het denken is net als de man angstig om zijn macht en leiderschap te verliezen. Net als bij elk klein kind dat angst heeft is het nodig technieken te gebruiken die deze angst sust en meer draaglijk maakt zodat het denken de introductie van de spirit in die eens machtige leiderschap rol niet zal vrezen en aldus zal toelaten. Het denken wil eigenlijk helemaal niet in controle zijn, kijk naar al die mensen die rimpels hebben van de stress en lasten door zonder de hulp van het hart en de spirit te hebben willen uitzoeken wat er aan de hand is.

Het is geen strijd. Deze drie moeten in harmonie samenwerken, niet als individuele delen van het voertuig, maar in een fijn afgestemde synchronisatie met elkaar, waarbij ieder zijn eigen rol weet en ieder ook de ruimte neemt om de andere twee te helpen en te ondersteunen. Aangezien de spirit en de gids begeleiding beter weten wat er aan de hand is dan wij, wie zou dan het beste de leiding kunnen hebben. Als je op een willekeurige man op de planeet zou aflopen en zou zeggen, ga uit de weg ik heb iemand die jouw werk beter kan doen, wat zou de reactie zijn? Snap je het punt? Ga het rustig tegemoet, denk niet dat het in een ogenblik in balans is. Geen enkele man is ooit zo snel verandert. Dus ga het rustig tegemoet, er is tijd genoeg voor alles als je gewoon vooruit blijft gaan met hetgeen je wilt bereiken, ren in balans. Als je het op een andere manier probeert of op de manier waarop je het steeds hebt gedaan zal je uiteindelijk tegenover elkaar komen te staan en nergens komen, tot de scheiding aan toe, en wat kan je dan nog doen?

Hoe succesvol zijn je relaties met mannen, als je een vrouw bent, of met andere mannen, als je een man bent? Neem de volgende stap en bekijk in de microkosmos wat jij zelf doet en hoe jij met relaties in jezelf omgaat en neem dat inzicht mee in hoe zich dat vertaalt naar de relaties om je heen. Alles is één, en al het leven is een wakende droom, dus wat we hier doen vergroot en versterkt hetgeen wat zich binnenin afspeelt en vroeg of laat komen we hetgeen tegen dat we nog niet juist hebben gedaan.

Meditatie is vrijwel onmogelijk voor de westerse geest omdat we de tijd en energie niet hebben om erin te stoppen, niet hebben geleerd of aangeleerd gekregen hoe we met de stroom van het leerproces kunnen mee stromen en altijd iets nieuws of verschillends willen bevechten.

Het is werken is het niet, het channelen leren, leren loslaten, in plaats van simpelweg te laten gaan, te relaxen en met de stroom mee gaan. Iemand zei eens dat Amerikanen niet weten dat ze ook beneden het gebied van hun nek leven, ook seksueel, aangezien alles in en met het denken gebeurd.

Dat is waarom we zo makkelijk om de tuin te leiden zijn met een wortel (seks) aan een stok in de vorm van een advertentie of anderwijs.

Cement wordt gemaakt van kalksteen, calcium, silicone, ijzer en aluminium, plus kleinere hoeveelheden van andere ingrediënten. Beton is een materiaal dat cement gebruikt om de vermaalde steen delen en het zand samen te verbinden. In beide gevallen is het eindproduct totaal anders dan de ingrediënten die ervoor gebruikt zijn. Wanneer je het hart, het denken, en de ziel allen samenwerkend hebt zal je ontdekken dat er geen religie, geen spiritualiteit, geen morgen, en geen gisteren bestaat.

Alles is één ding dat het leven of zijn genoemd wordt. Je bent een fijn afgestemde machine die alleen het hier en nu kent en wat er ook op je afkomt je zal klaar zijn en gewillig en ook in staat zijn om er mee om te gaan of hetgeen zelfs ver voorbij het onmogelijke te brengen (zoals de gids begeleiding zegt dat ik heb gedaan).

En wanneer het aankomt op het Channelen of je verbinden met je eigen gids begeleiding om je te assisteren met dit proces, want het is een proces dat niet over één nacht voldaan kan worden aangezien het denken lang in controle is geweest en dus niet makkelijk en snel te veranderen zal zijn, geloof dan niet dat je slechts moment tot moment gids begeleiding kan doen zonder ook de geschreven channeling. Ze zijn als twee armen als je het werk doet, ze gaan letterlijk hand in hand om de connectie zo te versterken.

Het gaat allemaal om prioriteiten stellen is het niet? Je baan en 3D realiteit zullen hier niet voor veel langer zijn en wanneer dat alles uit elkaar valt waar val je dan op terug? Gids begeleiding. Je bent belangrijk tot hun te bewerkstelligen werk, en dan nog, je bent gewend om zoveel last en stress te nemen maar daar waarschijnlijk ook moe van toch? Hard genoeg om een leider te kunnen zijn, laat staan voor mensen die er eigenlijk niet echt om geven. Ik weet er alles van, mensen respecteren spiritualiteit niet, zien het gebruik en de toepassing ervan niet in hun leven wanneer hun denken God is.

Stop jezelf te veroordelen en voor je hoofd te slaan als het op een bepaald moment niet lukt of het een moment stil is. Het is als vechten tegen het huidige, ontspan en laat het huidige jou begeleiden, stroom mee. De enige oorlog die je hoeft te bevechten is de oorlog tegen het denken en dat is een oorlog die niet bevochten zou moeten worden. Sta de spirit toe in gradatie het denken te vervangen en in controle te komen. Dus als je de oorspronkelijke onderverdeling vergeten bent, dat is ok, hoe meer jij jezelf herinnert hoe meer de spirit het weer overneemt en hoe meer het denken comfortabel zijn plek inneemt zoals het altijd heeft moeten zijn, een erg wonderbaarlijk gereedschap.

Laat het denken zien hoe wonderbaarlijk het kan zijn en hoe veilig en liefdevol dit leven kan zijn in harmonische samenwerking met het hart en de spirit. Vertel het dat het niet degene is om alle lasten te nemen aangezien de spirit dat beter kan. Het is niet iets dat in één nacht gedaan is, maar onthoudt, we hebben jou nodig.

O, en nog een ding waarvan ik de waarheid hebt gevonden in zo velen en mezelf – vindt een andere reden om dit te doen dan jezelf, omdat het voor jezelf doen voor de meeste mensen niet zwaar genoeg weegt. Voor mij is het voor de kinderen dat ik het doe, om hen te helpen niet op dezelfde manier te lijden waarop ik dat heb gedaan of op de manier waarop ik ze heb zien lijden door toedoen van de New World Order.

Vindt een goede reden om te veranderen en houd dat vast als je focus, en als het niet gaat over dingen voor anderen doen dan gaat het waarschijnlijk sowieso niet gebeuren.

Hou je goed.

In service, Peter