Main Menu
Search Site

powered by FreeFind
Channelen Les #12 Met het hart Werken
Channelen – Les #12 – Met het hart Werken
Door Peter Farley www.4truthseekers.org

Het hart is een vrouw. Het hart is vrouwelijk. Het hart is liefde.

Wanneer je ermee omgaat, zeker jullie de mannen, wees er dan voorzichtig mee, kalmeer het, laat het zich niet voelen alsof het bestaan ervan in gevaar is. Net als een vrouw houdt het ervan om zich veilig te voelen op zijn plek, beschermd, het houdt ervan gewaardeerd te worden en zich geliefd te voelen. Net als ieder gaat het op slot als het te vaak aangevallen wordt of te zwaar beschadigd wordt, vaak is dit voor een geheel leven aangezien zo weinig van ons weten hoe ze hun hart zelf weer kunnen openen.

Native Amerikanen hadden het gebruik te zeggen dat de mens twee soorten denken heeft, één in het hoofd en één in de borst. Beide waren nodig om een wel gevormd persoon te kunnen zijn. Eerst was er de wijsheid van het hoofd, en toen kwam de wijsheid van het hart.

Aangezien het hart vrouwelijk is kan het makkelijk pijn worden gedaan en in zichzelf willen gaan bestaan, in een schulp om zichzelf te beschermen tegen datgene dat het pijn zou kunnen doen of om zo de wonden te helpen helen. Helaas heeft het dan moeite om weer uit de schulp vandaan te komen aangezien de moed van het hart zwak is zonder de wilskracht van de geest, het denken.

Zoveel van de vrouwen waarmee ik heb gewerkt over de laatste jaren zijn in principe 'deurmatten' omdat zij deze wilskracht links laten liggen (het mannelijke aspect geassocieerd met de thymus – de zetel van de wil). En als het aankomt op mannen en hun omgang met een 'deurmat', dan zal helaas zelfs een goed bedoelende man zijn voeten afvegen omdat daar een deurmat nu eenmaal voor is.

Met het werken met de hoofd chakra's van het lichaam is er een voor en achterkant voor elk van de chakra's. Als de energie stroom geblokkeerd is aan de voorkant dan is dat omdat iets in onze ontwikkeling de stroom heeft geblokkeerd. Als de chakra geblokkeerd is aan de achterkant is dit omdat WIJ zelf de blokkade hebben geregisseerd, meestal voor onze eigen bescherming. Dus wanneer je werkt met het openen van je hart is het noodzakelijk te kunnen inzien en te begrijpen of de blokkade aan de voorkant of aan de achterkant is.

De hart chakra opent zich in onze ontwikkeling tussen een ongeveer 4 ? tot 6 ? jarige leeftijd, en opent zich dan ongeveer elke 12 jaar nog wijder. De sleutelelementen bevatten liefde, balans, zelf reflectie, zelf acceptatie (alhoewel dit meer van toepassing is op de solar plexus of derde chakra), relaties, intimiteit, anima/animus, eros/thantos, verdriet en compassie, en toewijding. De hart chakra raakt geblokkeerd in zijn ontwikkeling als we op die leeftijd geen natuurlijke werkelijke liefdes expressies om ons heen, of in en van de mensen om ons heen zoals familie en geliefden, kunnen of hebben ervaren.

Dit is waar veel homoseksuele vrouwen zijn geblokkeerd in hun voorgaande energetische ontwikkeling, zo leidend tot het stereotype van het 'harde' lesbische karakter. Blokkades in de ontwikkeling worden meestal door onszelf uitgekozen wanneer we onze familie situaties uitkiezen voordat we hier naar dit leven toekomen. We kiezen ze specifiek voor de spirituele lessen die ze ons bieden in ons leven waardoor we de kans hebben om te groeien en voorwaarts te bewegen in ons gewaarzijn ALS we de lessen tenminste leren en de blokkades uiteindelijk overwinnen.

De vrouwelijke energieën bewegen tegen de klok in. De mannelijke klok gewijs. De hart chakra kan geopend worden vanaf de voorkant door middel van de index vinger of de palm van de linkerhand (hart kant) met draaiende bewegingen tegen de klok in te bewegen..Andere chakra's kunnen ook op deze manier bewerkt worden door gebruik van ofwel de rechterhand, mannelijke kant, ofwel de linkerhand, de vrouwelijke kant. Wanneer de hart chakra dicht zit aan de achterkant is het meestal wegens een zelfbeschermings mechanisme.

Een motivatie speecher die meer jaren in een Vietnamees gevangenenkamp had gezeten dan welke Amerikaanse soldaat dan ook tijdens die oorlog, had een heldere herinnering over hoe erg het hart pijn kan worden gedaan. Hij zegt dat ondanks alle pijn en al het lijden dat hij tijdens die jaren van gevangenschap had moeten doorstaan hij nooit heeft ervaren waarvan hij dacht dat nog pijnlijker zou zijn, de pijn van een scheiding of emotionele afscheiding.

Geliefden verliezen is een feit van het leven. Ons verdriet is niet zozeer voor hen aangezien zij in een betere plek dan hier zijn, ons verdriet is meer voor onszelf en ons verlies. Het is een groot probleem dat mannen en zeker vrouwen te gehecht raken aan dingen op deze planeet en dat dit vervolgens de stroom van het leven blokkeert.

Het leven is als een rivier die stroomt en liefde zou ook zo moeten zijn. Het stroomt het beste wanneer wij in de hoofdstroom van het leven zijn, wanneer we onszelf onttrekken van de hoofdstroom dan wordt de stroom minder sterk. Het kost behoorlijk wat werk om naar dat centrum van de stroom waar de stroming het sterkste is te 'zwemmen', maar het is de moeite waard om dat dan vervolgens de hoofdstroom het meeste werk voor ons doet en ons draagt gedurende onze reizen.

De meesten van ons voelen die hoofdstroom nooit omdat we altijd te druk bezig zijn met rond de zandbanken te hangen, bang om af te duwen van de zo gezegde veiligheid die het biedt. Daardoor raken we gevangen in elk kleiner meertje langs de kanten van de rivier, of zelfs gevangen in gebieden waar het water helemaal niet stroomt. Het hart functioneert op avontuur, liefde, en vrijheid.

Het wordt onderdrukt door alles dat minder is dan deze drie magische kwaliteiten. Aangezien elke relatie op deze planeet karmisch is, is de uitdaging om de les te leren die de betreffende relatie te bieden heeft en dan verder te gaan tot het totaal vrij zijn van dit soort karmische relaties, aldus de levenslessen te hebben geleerd en liefde te hebben bieden. Dan zijn we totaal vrij om wie en wat wij kiezen lief te hebben, en avonturen te beleven van een leven in dienstbaarheid tot de spirit en de hogere wil. Meestal worden problemen hierin veroorzaakt door een gebrek aan begrip dat het leven een leerproces is en ons leerlingen biedt. ?én van de grootste leugens van planeet de aarde is dat liefde of het huwelijk verondersteld wordt voor altijd voort te duren.

Zou je in een eeuwigheid echt voor altijd met die ene ziel samen willen zijn en nooit ontwikkelen tot of met iets daar buiten, zoals de mormonen vertellen dat hun relaties en huwelijken voor eeuwig zijn?

Ik leerde het langzaam maar zag uiteindelijk wel dat wanneer een vrouw wegging er altijd weer een ander was om me verder te helpen met het leren van mijn lessen, tot ik dat zelf kon doen. De ultieme les van dit alles is natuurlijk om te leren de twee klanten van onszelf te balanceren, hart en het denken, het vrouwelijke en mannelijke... met de spirit, om zo die grotere eenheid te maken, en zo het balans proces te completeren.

Zo velen hogere individuelen die zo'n balans hebben bereikt hebben niet langer een relatie met een lid van de tegenovergestelde sekse nodig omdat ze die rust en balans in zichzelf al hebben gevonden.

Het hogere zelf als het tegenovergestelde 'geslacht' van het geslacht dat we hier nu met ons fysieke lichaam hebben is onze werkelijke 'zielsmaat', de andere helft van onszelf, dus niet een fysiek geïncarneerde persoon. Zij kunnen alleen reflecteren wat het is dat we zien in ons eigen hogere zelf. De grote zoektocht voor liefde is alleen een zoektocht voor een perfecte balans in onszelf van tweederde hart tot een derde denken / geest, de werkelijke balans ratio van yin tot yang, mannelijke tot vrouwelijke kwaliteiten. Het is het verlangen om terug te keren naar de bron waar we die connectie van liefde met allen voelen, met alles, met de VADER.

Maar het is niet nodig om terug te keren tot die bron om die situatie opnieuw te kunnen voelen, de gemakkelijkste manier om dat zo opnieuw te voelen is door slechts te zijn, wanneer we eenmaal weten wat dit betekent en het vervolgens in onze levens en tot onze psyche kunnen toepassen. Het hart zonder het denken is een deurmat. Het denken zonder het hart is slechts gemeen. Het hart heeft de balancerende aspecten van het denken nodig om het meer moed geven, meer zin en rede te geven. Het denken heeft meer hart nodig om het meer begripsvol te maken, meer compassie te geven, en het meer gevoelig vanuit het hart in het omgaan met zichzelf en met anderen te laten zijn.

Het leven moet stromen of het zal stagneren. Er wordt gezegd dat het universum leegte haat, wel, het haat stagnatie evenveel, het niet vooruitkomen dat het sluiten van iemands hart of voorwaartse proces impliceert. Ja er zijn rustpunten in de eeuwigheid om iemand de mogelijkheid te geven om zich te hervinden, om gewoon te zijn, om het eindeloze gevecht even te stoppen, van het zoeken naar het gewaarzijn van wat iemand al in zijn ziel is. Maar stoppen met 'leren' is het leven stoppen, voorwaartse beweging en groei stoppen. Het is bewezen dat hersencellen afsterven als ze niet gebruikt worden. Er groeien zelfs meer connectoren als de hersenen in gebruik zijn, zelfs op een 'oudere leeftijd', neem als voorbeeld dat je het circuit van een computer sneller en meer geavanceerd kan maken als je daar een nieuwe hoge snelheid computerchip in plaatst.

Het hart groeit sterker en meer flexibel door het te gebruiken. De beste manier om het zo te houden is door minstens één keer per dag verliefd te zijn, met iemand, iets, met het grootste gevoel van alles – dienstbaarheid tot anderen en tot de hogere wil.

Liefde kan in de kleinste ontmoeting zijn of in de ogen tussen twee mensen in een drogisterij – het herkennen van een andere ontwakende ziel of misschien van een vervlogen liefde van een vorig leven nu beide bezig aan een ander aspect van hun reis. Liefde kan voor een huisdier zijn, voor het gevoel van de wind tegen je wangen, het kleine kinderhandje wat jouw hand vastpakt, het gevoel van de open weg en vrijheid.

Liefde kan zoveel dingen zijn, en die dingen waar wij veel van houden of veel liefde voor voelen moeten we laten stromen en niet te krampachtig tot ons vasthouden aangezien ze dan juist weer zullen wegvallen omdat er teveel gehechtheid en verstikking ontstaat.

Als je John Steinbeck's klasieker 'Of Mice and Men' leest, zie je daarin de les van het te gehecht zijn en dingen te dicht tot je zelf vasthouden totdat we daardoor al het leven uit het betreffende verstikken. Leer om lief te hebben en te laten gaan zoals het oude gezegde 'letting the things we love go and if they come back to us then they are ours to enjoy, if they don't then they never were ours' stelt, en voel jezelf gezegend dat het geliefde gekozen heeft om op je weg te komen, zelfs al lijkt het maar voor veel te kort.

Het hart heeft een complexiteit die de geest nooit zou kunnen bevatten, maar het hart heeft het denken nodig om zijn passie te volgen en bij te staan met enige richting van rede maar zonder te beperkend te zijn. Ik heb erg weinig mensen ontmoet die totaal vanuit het hart leven, maar weet je wat, ze waren gevaarlijk omdat hun spontaniteit een eigen vorm van gevaar met zich meebracht zonder de aanwezige één derde rede om zo de spontaniteit met die rede in balans te kunnen houden.

Helaas is het voor de meesten van ons totaal omgedraaid, dat onze harten totaal zijn gecontroleerd of dicht gezet door de angst van het denken voor spontaniteit en de 'wat als' spelletjes dat het denken ook graag met ons speelt. De New World Order haat spontaniteit ook vanwege het daarbij horende 'butterfly effect', de 'chaos' dat het spontane NIET creëert om eigen niveaus van controle te kunnen bemachtigen, in tegenstelling dus tot de chaos die de New World Order WEL graag creëert om eigen niveaus van controle te kunnen bemachtigen. De darkside is bijna puur denken georiënteerd en zie hoe het deze net besproken liefde in ons allen probeert af te sluiten en te stoppen.

Dus als je op zoek bent naar dienstbaarheid tot het licht, naar het kunnen helpen bij het omdraaien van de New World Order, het vanaf de wortel elimineren van het duister in dit gedeelte van het super universum, dan is het antwoord simpel, heb simpelweg lief...

In dienstbaarheid, Peter